Sra. Maria Dolors Sabater i Puig

Declaració de béns (11/03/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2006 38.344,39 € 
Altres immobles urbans Propietat 8,68% Herència 2017 33.023,66 € 
Finca rústica Propietat 9,72% Herència 2017 291.385,62 € 
Finca rústica Propietat 8,89% Herència 2020 229.074,84 € 
Finca rústica Propietat 8,89% Herència 2020 262.152,82 € 
Finca rústica Propietat 8,89% Herència 2020 55.773,95 € 
Finca rústica Propietat 8,69% Herència 2020 65.137,38 € 
Finca rústica Propietat 8,69% Herència 2020 259.013,26 € 
Notes sobre la disponibilitat
L'habitatge està en règim d'hipoteca.
La resta de propietats, heretades, formen part d'una comunitat de béns arrendats.
L'impost de successions de l'herència de 2020 s'està pagant en modalitat fraccionada.

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 33.540,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
15/01/2009 Renault Modus negre 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Hipoteca oberta  23.122,00 €