I. Sr. Salvador Vergés i Tejero

Declaració de béns (02/03/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2005 80.000,00 € 
Local Propietat 50% Compravenda 2008 75.000,00 € 
Habitatge Propietat 50% Donació 2011 113.066,25 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 51.864,00 €

Participacions en societats mercantils superiors al 10%

Nom de la societatParticipacióCàrrecs orgànicsValor
VÈRTEX PROJECTES EMPRESARIALS, SL 50% ADMINSTRADOR 121.871,25 €
CARRERA D'EN BAS, SL 26,53% ADMINISTRADOR 197.660,33 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
20/07/2016 VW SHARAN BLANCA 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
HIPOTECÀRI 20.313,99 €
HIPOTECÀRI 83.089,47 €