I. Sra. Raquel Sans Guerra

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Raquel Sans Guerra

Declaració de béns (22/02/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 100% Compravenda 2003 23.560,25 € 
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2007 53.181,02 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 12.114,68 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
18/07/2018 Renault Grand Scenic Familiar 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Hipoteca 71.058,74 €
Hipoteca 52.769,00 €