I. Sr. Ferran Roquer i Padrosa

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Ferran Roquer i Padrosa

Declaració de béns (22/02/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 1998 133.184,94 € 
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2006 128.972,55 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 29.503,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
21/05/2008 Beneteau Océanis 37 
03/02/2017 Rieju MRT 50 
30/10/2020 moto BMW 310GS 

Altres béns i drets i obres d'art que superen individualment els 10.000 €

DescripcióValor
Amarratge del Club Nàutic Llança 40.000,00 €

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Hipoteca 149.421,26 €