Il·lm. Sr. Antoni Morral i Berenguer

Declaració de béns (29/01/2018)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Garatge Propietat 50% Compravenda 1994 9.031,00 € 
Altres immobles urbans Propietat 50% Herència 2017 421.337,52 € 
Habitatge Propietat 50% Compravenda 1994 173.700,24 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 90.000,00 €

Participacions en societats mercantils superiors al 10%

Nom de la societatParticipacióCàrrecs orgànicsValor
CAN FELIU DEL CANTÓ,S.L. 50% ADMINISTRADOR 2.000,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
17/03/2002 PEUGEOT 307 
29/12/2017 SKODA RAPID 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
CRÈDIT HIPOTECARI 120.000,00 €