I. Sra. Anna Tarrés i Campà

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Anna Tarrés i Campà

Declaració de béns (10/01/2018)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2003 242.955,61 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 121.000,00 €

Títols que superen els 50.000 € en una mateixa entitat

Classe de títolEmissorNombreValor
Institució d'Iinversió Col.lectiva Gesiuris CAT PATRIMONI SICAV 2980 60.672,80 €
Institució d'Iinversió Col.lectiva Gesiuris CAT PATRIMONI SICAV 9720 162.324,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
31/10/2016 HONDA CR-V BLANC 
14/07/2011 TOYOTA AURIS NEGRE  

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
HIPOTECA VIVENDA PRINCIPAL  112.081,34 €