I. Sr. Dimas Gragera Velaz

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Dimas Gragera Velaz

Declaració de béns (11/01/2018)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2011 215.000,00 € 
Garatge Propietat 50% Compravenda 2011 15.000,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 11.433,50 €
Altres valors mobiliaris (títols públics, fons d'inversions etc.)
Valor Total: 5,71 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 123,92 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
15/11/2015 Seat León  
01/08/2013 Kia Ceed 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Prèstec hipotecari 174.719,85 €