Sra. Natàlia Sànchez Dipp

Tornar a la fitxa de Sra. Natàlia Sànchez Dipp

Declaració de béns (12/01/2018)

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 700,00 €

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Préstec mercantil 1.621,88 €
Crèdit al consum 763,00 €