I. Sr. Ruben Wagensberg Ramon

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Ruben Wagensberg Ramon

Declaració de béns (04/03/2021)

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 50.000,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 28.000,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
11/11/2016 Wolkswagen Golf Variant