I. Sra. Imma Gallardo Barceló

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Imma Gallardo Barceló

Declaració de béns (12/01/2018)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2007 192.924,85 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 1.868,54 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 8.214,90 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
03/06/2009 KIA CEED WAGON GRIS CLAR 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
HIPOTECA OBERTA 42.411,50 €