I. Sr. Narcís Clara Lloret

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Narcís Clara Lloret

Declaració de béns (11/01/2018)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 100% Compravenda 2002 132.223,00 € 
Habitatge Propietat 100% Compravenda 2000 45.075,91 € 
Garatge Propietat 100% Compravenda 2012 15.000,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 59.649,16 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
23/04/1998 Citroën C2