I. Sra. Gemma Geis i Carreras

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Gemma Geis i Carreras

Declaració de béns (03/06/2020)

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 4.452,00 €
Altres valors mobiliaris (títols públics, fons d'inversions etc.)
Valor Total: 6.000,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 1.855,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
01/01/2018 SEAT LEON