I. Sra. Gemma Espigares Tribó

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Gemma Espigares Tribó

Declaració de béns (09/01/2018)

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 15.000,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
07/01/2018 Nissan Juke