I. Sra. Jenn Díaz Ruiz

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Jenn Díaz Ruiz

Declaració de béns (22/02/2021)

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 25.000,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
24/07/2018 Wolkswagen Polo