Sr. Carles Riera Albert

Tornar a la fitxa de Sr. Carles Riera Albert

Declaració de béns (10/01/2018)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 100% Compravenda 1997 105.005,90 € 
Finca rústica Altres 50% Altres 2000 61.550,63 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 5.000,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
30/12/2015 COTXE FIAT 500 L 
20/05/2014 MOTO MASH 125 CC 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
PRÉSTEC HIPOTECARI SOBRE HABITATGE HABITUAL 90.000,00 €
PRÉSTEC DE CONSUM 6.000,00 €
PRÉSTEC PER L'ADQUISICIÓ DEL VEHICLE FIAT 12.000,00 €

Altres consideracions