Sra. Eulàlia Reguant i Cura

Tornar a la fitxa de Sra. Eulàlia Reguant i Cura

Declaració de béns (07/10/2021)

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 35.926,40 €
Accions i altres tipus de béns anàlegs en la data de la declaració
Import: 515,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
06/10/2021 Toyota Yaris 

Altres consideracions

31.626,4€ al compte corrent de Fiare Banca Etica

4300 com a dipòsit a Coop57El valor de les accions corresspon a participacions de la banca cooperativa Fiare Banca Etica i a les aportacions com a sòcia de les cooperatives Som Connexió i Som Energia