I. Sr. Antonio Gallego Burgos

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Antonio Gallego Burgos

Declaració de béns (08/03/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 100% Compravenda 2014 83.300,00 € 
Habitatge Propietat 100% Compravenda 2009 318.000,00 € 
Habitatge Propietat 100% Compravenda 2018 41.500,00 € 
Habitatge Propietat 100% Compravenda 2021 34.500,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 58.000,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 5.000,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
16/02/2017 AUDI A4 Avant 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Hipotecari 205.000,00 €
Personal 45.000,00 €