I. Sra. Esther Niubó Cidoncha

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Esther Niubó Cidoncha

Declaració de béns (22/02/2021)

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 12.000,00 €