I. Sr. Alfonso Sánchez Fisac

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Alfonso Sánchez Fisac

Declaració de béns (09/01/2018)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 100% Compravenda 2010 230.000,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 7.000,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
11/03/2004 Mercedes Benz E 300TD 
22/12/2017 Mercedes R 320 CDI