I. Sr. Joan García González

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Joan García González

Declaració de béns (22/02/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2019 271.000,00 € 
Habitatge Propietat 5% Compravenda 2011 153.000,00 € 
Notes sobre la disponibilitat
Ambas viviendas disponen de garaje (Vivienda+ Garaje)

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 31.000,00 €
Altres valors mobiliaris (títols públics, fons d'inversions etc.)
Valor Total: 47.000,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 28.000,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
01/12/2014 SUBARU XV 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
HIPOTECARIO 214.983,00 €