I. Sr. Jordi Orobitg i Solé

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Jordi Orobitg i Solé

Declaració de béns (05/12/2018)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 1994 63.308,89 € 
Garatge Propietat 50% Compravenda 1996 8.976,22 € 
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2015 337.500,00 € 
Altres immobles urbans Propietat 50% Compravenda 2000 77.230,06 € 
Notes sobre la disponibilitat
Habitatge compta amb un préstec hipotecari per import de 249.902 €
Els valors consignats corresponen al 100 % de la finca, corresponent per tant al declarant, el 50 % dels mateixos.

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 14.112,94 €
Accions i altres tipus de béns anàlegs en la data de la declaració
Import: 0,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 122.641,76 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
19/03/2004 Chrysler Voyager, SE 2.4 WB 
27/05/2011 Motocicleta Honda PCX 125 cc 
23/12/2013 Nissan Juke 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Hipotecari sobre l?habitatge principal. 1. 249.902,00 €

Altres consideracions

Responc del 50 %, és a dir, 124.951 €.