I. Sr. Jordi Munell i Garcia

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Jordi Munell i Garcia

Declaració de béns (22/02/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2003 70.000,00 € 
Local Propietat 50% Compravenda 2013 10.000,00 € 
Habitatge Propietat 50% Herència 2008 60.000,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 4.000,00 €
Accions i altres tipus de béns anàlegs en la data de la declaració
Import: 3.800,00 €

Participacions en societats mercantils superiors al 10%

Nom de la societatParticipacióCàrrecs orgànicsValor
TORNASOL TURISME,S.L. 45% ADMINISTRADOR 1.400,00 €
ARRÒS-FIDEUS ,S.L. 10% Soci 800,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 14.500,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
01/05/2012 VEHICLE CLÀSSIC BMW 320D 2A MÀ DE 1983 
01/09/2017 VEHICLE CLÀSSIC FORD CAPRI 2.0 MK3 2A MA DE 1983 
01/10/2019 TOYOTA D4D 
01/01/2009 SMART FORTWO 2A MÀ DE 2005 
01/01/2007 VEHICLE CLÀSSIC SEAT 600 2A MÀ DE 1973 
01/09/2019 VEHICLE CLÀSSIC DE 2A MÀ FORD SIERRA 2.0 GHIA DE 1985 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
HIPOTECARI BANC SABADELL 49.000,00 €
CRÈDIT PERSONAL BANC SABADELL 10.000,00 €