I. Sr. Pol Gibert Horcas

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Pol Gibert Horcas

Declaració de béns (12/02/2018)

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 28.500,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
01/01/1995 Renault Megane Classic