I. Sr. Òscar Ordeig i Molist

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Òscar Ordeig i Molist

Declaració de béns (09/01/2018)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2004 185.000,00 € 
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2009 117.000,00 € 
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2017 75.000,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 3.000,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
22/11/2016 Peugeot 508 (50%) 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Préstec Hipotecari  36.100,00 €
Préstec Hipotecari  45.400,00 €
Préstec Hipotecari  33.800,00 €

Altres consideracions

Altres ingressos derivats del lloguer d'habitatges: 6.520€/any.