M. H. Sr. Roger Torrent i Ramió

Declaració de béns (12/01/2018)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Altres immobles urbans Propietat 50% Compravenda 2007 113.000,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 140.000,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
05/06/2007 Motocicleta SYM M HD 125 EVO 
02/02/1998 Motocicleta YAMAHA YN50 49 
07/08/2015 Citroën C4 Air HD 1125W Collect 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Préstec hipotecari 126.036,00 €