I. Sra. Marta Vilalta i Torres

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Marta Vilalta i Torres

Declaració de béns (01/10/2018)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Herència 2010 54.135,43 € 
Finca rústica Propietat 50% Herència 2012 6.454,78 € 
Notes sobre la disponibilitat
La totalitat dels béns immobles i bona part dels altres béns provenen d'herències.

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 35.000,00 €
Accions i altres tipus de béns anàlegs en la data de la declaració
Import: 140,00 €
Altres valors mobiliaris (títols públics, fons d'inversions etc.)
Valor Total: 1.672,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
31/01/2014 Renault Captur