I. Sra. Marta Ribas Frías

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Marta Ribas Frías

Declaració de béns (05/03/2018)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 100% Compravenda 2000 143.000,00 € 
Garatge Propietat 50% Compravenda 2008 18.000,00 € 
Garatge Propietat 100% Herència 2014 15.800,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 60.000,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
08/09/2016 MERCEDES CLASSE A 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
HIPOTECA PER VIVENDA HABITUAL  22.000,00 €