I. Sra. Alícia Romero Llano

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Alícia Romero Llano

Declaració de béns (13/09/2018)

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 6.000,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
15/07/2018 Nissan Xtrail 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Crèdit vehicle 12.149,00 €