I. Sr. Matías Alonso Ruiz

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Matías Alonso Ruiz

Declaració de béns (04/03/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 1996 103.374,00 € 
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2011 145.000,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 34.364,00 €
Accions i altres tipus de béns anàlegs en la data de la declaració
Import: 5.449,00 €
Altres valors mobiliaris (títols públics, fons d'inversions etc.)
Valor Total: 8.545,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 43.041,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
07/12/2016 WOLKSVAGEN TIGUAN SPORT DSG 2.0 TDI 190 CV 4MOTION  

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Hipotecari 20.630,00 €