I. Sr. Carlos Carrizosa Torres

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Carlos Carrizosa Torres

Declaració de béns (12/01/2018)

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 5.000,00 €
Accions i altres tipus de béns anàlegs en la data de la declaració
Import: 3.000,00 €

Participacions en societats mercantils superiors al 10%

Nom de la societatParticipacióCàrrecs orgànicsValor
Liset Europa SLP 50% Administrador 1.500,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 20.000,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
01/08/2006 Toyota Land Cruiser 3.0