I. Sr. Albert Batet i Canadell

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Albert Batet i Canadell

Declaració de béns (22/02/2021)

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 10.000,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
1/03/2014 Mercedes 200CDI urban