I. Sr. Raúl Moreno Montaña

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Raúl Moreno Montaña

Declaració de béns (11/01/2018)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2007 51.385,89 € 
Garatge Altres 50% Compravenda 2011 13.000,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 33.000,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
01/02/2014 Hyundai ix35 1.9 (50% propietat) 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Préstec Hipotecari 261.928,46 €
Préstec del vehicle 3.396,00 €