I. Sr. Joan Josep Nuet i Pujals

Declaració de béns (05/03/2018)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 25% Herència 2008 6.600,00 € 
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2000 90.000,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 12.000,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 17.000,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
14/11/2003 RENAULT SCENIC 1.9 DCI  

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
PRÉSTEC HIPOTECARI AMB BBVA SOBRE HABITATGE ANY 2000 80.000,00 €