I. Sr. David Cid Colomer

Tornar a la fitxa d'I. Sr. David Cid Colomer

Declaració de béns (11/01/2018)

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 11.220,00 €