I. Sra. Alba Metge Climent

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Alba Metge Climent

Declaració d'activitats i càrrecs públics (22/01/2020)

Imatge nformació  Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocupat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament.