I. Sr. Manuel Losada Seivane

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Manuel Losada Seivane

Declaració d'activitats i càrrecs públics (04/07/2019)

Càrrecs públics i llocs de treball ocupats actualment en el sector públic

Càrrecs públics

Entitat, administració, organisme o empresa públicaCàrrecRègim de dedicació
Ajuntament de Parets Regidor Parcial 
Consell Comarcal V. Oriental Conceller Parcial 

Activitats privades exercides actualment

Activitats mercantils

CàrrecNom de la societatDomicili social
ADMINISTRADOR FUSTERIES I MUNTATGES DEBAMA SLU CR RAMON I CAJAL 23
08150 PARETS DEL VALLES

BARCELONA