I. Sr. David Pérez Ibáñez

Tornar a la fitxa d'I. Sr. David Pérez Ibáñez

Declaració d'activitats i càrrecs públics (22/02/2021)

Càrrecs públics i llocs de treball ocupats actualment en el sector públic

Llocs de treball ocupats en el sector públic

Administració, entitat, corporació o empresaNaturalesa de la relacióSituació
Ajuntament de l'Hospitalet  Funcionari/ària de carrera Excedència especial