Sr. Lucas Silvano Ferro Solé

Tornar a la fitxa de Sr. Lucas Silvano Ferro Solé

Declaració d'activitats i càrrecs públics (25/09/2018)

Imatge nformació  Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocupat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament.