I. Sra. Maite Selva i Huertas

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Maite Selva i Huertas

Declaració d'activitats i càrrecs públics (28/02/2022)

Càrrecs públics i llocs de treball ocupats actualment en el sector públic

Càrrecs públics

Entitat, administració, organisme o empresa públicaCàrrecRègim de dedicacióRègim de retribució
AJUNTAMENT DE BEGUR ALCALDESSA Exclusiva  

Llocs de treball ocupats en el sector públic

Administració, entitat, corporació o empresaNaturalesa de la relacióSituacióPercebeu triennis de l'administració d'origen?
AJUNTAMENT DE BEGUR Personal laboral, fix o temporal Excedència especial