I. Sr. Pere Albó Marlés

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Pere Albó Marlés

Declaració d'activitats i càrrecs públics (30/07/2021)

Càrrecs públics i llocs de treball ocupats actualment en el sector públic

Càrrecs públics

Entitat, administració, organisme o empresa públicaCàrrecRègim de dedicacióRègim de retribució
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS REGIDOR   

Activitats privades exercides actualment

Activitats professionals per compte propi, remunerades

Activitat professional (indiqueu, si escau, l'epígraf corresponent segons la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques - CNAE)
ADVOCAT