I. Sr. Jaume Butinyà i Sitjà

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Jaume Butinyà i Sitjà

Declaració d'activitats i càrrecs públics (27/07/2021)

Càrrecs públics i llocs de treball ocupats actualment en el sector públic

Càrrecs públics

Entitat, administració, organisme o empresa públicaCàrrecRègim de dedicacióRègim de retribució
Ajuntament de Banyoles Regidor Parcial  
Consell Comarcal del Pla de l'Estany Conseller Parcial  

Llocs de treball ocupats en el sector públic

Administració, entitat, corporació o empresaNaturalesa de la relacióSituacióPercebeu triennis de l'administració d'origen?
Generalitat Funcionari/ària de carrera Declaració de serveis especials