I. Sr. Sergio Macián de Greef

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Sergio Macián de Greef

Declaració d'activitats i càrrecs públics (08/03/2021)

Càrrecs públics i llocs de treball ocupats actualment en el sector públic

Llocs de treball ocupats en el sector públic

Administració, entitat, corporació o empresaNaturalesa de la relacióSituació
Letrado de la Administración de Justicia Funcionari/ària de carrera Declaració de serveis especials