I. Sra. Isabel Lázaro Pina

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Isabel Lázaro Pina

Declaració d'activitats i càrrecs públics

Imatge nformació  Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocupat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament.