I. Sra. Mónica Lora Cisquer

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Mónica Lora Cisquer

Declaració d'activitats i càrrecs públics (08/03/2021)

Imatge nformació  Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocupat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament.