I. Sra. Anna Grau Arias

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Anna Grau Arias

Declaració d'activitats i càrrecs públics (10/03/2021)

Activitats privades exercides actualment

Activitats professionals per compte propi

Professió
Col·laboracions en premsa i comunicació