I. Sra. Helena Bayo Delgado

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Helena Bayo Delgado

Declaració d'activitats i càrrecs públics (26/07/2021)

Càrrecs públics i llocs de treball ocupats actualment en el sector públic

Llocs de treball ocupats en el sector públic

Administració, entitat, corporació o empresaNaturalesa de la relacióSituació
Institut del Teatre Personal laboral, fix o temporal Excedència especial 

Activitats privades exercides actualment

Altres activitats

  • Rendes derivades del lloguer del patrimoni