I. Sr. Jordi Jordan Farnós

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Jordi Jordan Farnós

Declaració d'activitats i càrrecs públics (05/03/2021)

Càrrecs públics i llocs de treball ocupats actualment en el sector públic

Càrrecs públics

Entitat, administració, organisme o empresa públicaCàrrecRègim de dedicació
AJUNTAMENT DE TORTOSA REGIDOR Parcial 

Llocs de treball ocupats en el sector públic

Administració, entitat, corporació o empresaNaturalesa de la relacióSituació
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ Funcionari/ària de carrera Declaració de serveis especials 
UNIVERSITAT ROVIRA VIRGILI Personal laboral, fix o temporal