I. Sra. Jessica González Herrera

Declaració d'activitats i càrrecs públics (09/03/2021)

Càrrecs públics i llocs de treball ocupats actualment en el sector públic

Llocs de treball ocupats en el sector públic

Administració, entitat, corporació o empresaNaturalesa de la relacióSituació
AJUNTAMENT DE BARCELONA Personal eventual o de confiança