I. Sra. Irene Aragonès Gràcia

Declaració d'activitats i càrrecs públics (02/03/2021)

Càrrecs públics i llocs de treball ocupats actualment en el sector públic

Càrrecs públics

Entitat, administració, organisme o empresa públicaCàrrecRègim de dedicació
Ajuntament de Mont-roig del Camp Regidora oposició (assistències)