I. Sra. Sílvia Romero Galera

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Sílvia Romero Galera

Declaració d'activitats i càrrecs públics (01/03/2021)

Càrrecs públics i llocs de treball ocupats actualment en el sector públic

Càrrecs públics

Entitat, administració, organisme o empresa públicaCàrrecRègim de dedicació
Ajuntament de Tremp Regidora  

Llocs de treball ocupats en el sector públic

Administració, entitat, corporació o empresaNaturalesa de la relacióSituació
Consorci per a la Normalització Lingüística Personal laboral, fix o temporal Excedència especial